Τελευταία Νέα

Λειτουργία

Ευρετήριο Άρθρου

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου δραστηριοποιείται έτσι ώστε :

  • να θέτει στη διάθεση του κοινού οπτικοακουστικό υλικό
  • να θέτει στη διάθεση του κοινού υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
  • να προσβλέπει στην εξασφάλιση των υπηρεσιών τη και για το κοινό που δεν μπορεί να επισκεφθεί τη Βιβλιοθήκη.
  • να προσαρμόζει τις ώρες λειτουργίας της σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών του Δήμου Περιστερίου.

 

Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού η Δημοτική Βιβλιοθήκη δρομολογεί τις παρακάτω ενέργειες:

μεριμνά για την απόκτηση , επεξεργασία , διάθεση , συντήρηση, και προβολή του υλικού.
ερευνά συνεχώς για την εξακρίβωση των αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης με το κοινό της φορείς κ.λ.π.
παρακολουθεί και ενσωματώνει τις εξελίξεις στη Βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της πληροφόρησης , καθώς και τις Τεχνολογικές εξελίξεις , που θα διευκολύνουν τις επιτελούμενες εργασίες και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη  νέων υπηρεσιών .
υιοθετεί εθνικά και διεθνή πρότυπα.
-συγκεντρώνει και συγκροτεί ειδικές συλλογές ( έργα τέχνης , λαογραφικό ,αρχειακό,  μουσειακό και άλλο υλικό ), και αναλαμβάνει την οργάνωση, διαχείριση και διάθεση τοπικών πηγών πληροφόρησης .
-οργανώνει και λειτουργεί ανάλογες υπηρεσίες, πραγματοποιεί δραστηριότητες όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια κλπ. Τέλος, συνεργάζεται με άλλες βιβλιοθήκες και φορείς .
ενεργοποιείται στα πλαίσια της οργάνωσης ενός Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών .

2. Συλλογή Υλικού


Με τον όρο συλλογή υλικού νοείται κάθε πηγή μάθησης , πληροφόρησης και γνώσης σε έντυπη , οπτικοακουστική , ηλεκτρονική , μαγνητική , η οποιαδήποτε άλλη μορφή όπως π.χ. βιβλία ή έντυπες μονογραφίες , περιοδικά , εφημερίδες , ανάτυπα / φυλλάδια , CD-rom , κασέτες μουσικής , σλάιτς , ταινίες  ( κινηματογραφικές ) , αφίσες , μαγνητικά μέσα ( CD- rom , δισκέτες , μικροφόρμες κ.α.) εκπαιδευτικό / ψυχαγωγικό υλικό όπως επιτραπέζια παιχνίδια , εκπαιδευτικά προγράμματα και οιοδήποτε άλλο υλικό. Για σπάνιες και ειδικές συλλογές η Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου μεριμνά για τη  συντήρηση και την άμεση πρόσβαση του κοινού σε αυτές.
Οι Συλλογές Υλικού της βιβλιοθήκης πρέπει να ανταποκρίνονται στις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και μορφωτικές ανάγκες του κοινού της, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Η τακτική ετήσια αγορά βιβλίων  πρέπει να γίνεται με βάση και  τις τρέχουσες ανάγκες (π .χ βιβλιογραφία Ανοιχτού Πανεπιστημίου, σύγχρονα ιατρικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά θέματα κλπ).
Ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η αιτιολόγηση των πληροφοριακών αναγκών του κοινού, αποτελούν για τη Βιβλιοθήκη τη βάση της πολιτικής ανάπτυξης της Συλλογής της. Ο προσδιορισμός αυτός στηρίζεται σε μεθόδους έρευνας του κοινού π.χ. ερωτηματολόγια, στατιστικές χρήσης τεκμηρίων, συνεχής αναζήτηση, ανάγκες από τη σχολική κοινότητα κλπ. Επισημαίνεται ότι η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται ο προσδιορισμός αυτός είναι ότι «όλες οι ομάδες χρηστών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, γλώσσας ή μορφωτικού επιπέδου, πρέπει να βρίσκουν Υλικό ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.
Στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Περιστερίου, η μέθοδος επιλογής, παραγγελίας και παραλαβής του υλικού διενεργείται μέσω συστήματος καταλόγων αρχείων (προμηθευτών, εκδοτικών οίκων, δωρητών). Η ετοιμασία του καταλόγου των προς παραγγελία βιβλίων προϋποθέτει:
-    Τη διαδικασία της επιλογής μέσω των αναφερομένων αρχείων.
-    Τη διαδικασία ελέγχου της παραγγελίας προς αποφυγή διπλών παραγγελιών.
-    Τη διαδικασία παραλαβής και τελικού ελέγχου των βιβλίων βάση των τιμολογίων.
-    Την προσωπική έρευνα των υπαλλήλων της σε εκδοτικούς οίκους, εκθέσεις βιβλίων, βιβλιοπωλεία κ.λ.π.