Τελευταία Νέα

Όροι Συμμετοχής

1.    Η δήλωση συμμετοχής στη θεματική ενότητα είναι  υπεύθυνη πράξη αυτοδέσμευσης.
2.    Η παρακολούθηση όλων των εισηγήσεων είναι υποχρεωτική.
3.    Επιτρέπεται μια  (1) απουσία δικαιολογημένη.
4.    Χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης, εφόσον ολοκληρωθεί  κάθε θεματική ενότητα.
5.    Ο επιμορφούμενος μπορεί να ζητήσει τα πρακτικά των εισηγήσεων.
6.    ‘Όλα τα προγράμματα του  Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου είναι ΔΩΡΕΑΝ.
7.    Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότηξτας.