Τελευταία Νέα

Αρχική

Δι-ημερίδα ΚΕΣΥΠ Περιστερίου - Λίγο πριν τις εξετάσεις

Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου η 2η μέρα (η 1η πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου στο ΚΥΒΕ Περιστερίου) της Δι-ημερίδας του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Περιστερίου με θέμα: «Λίγο πριν τις εξετάσεις». 

Η Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ κ. Μπιλανάκη Ελευθερία (Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Ψυχολόγος, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Ειδίκευση ΣΕΠ) υπό την αιγίδα της Δ/νσης  Γ΄ Αθήνας  διοργάνωσε την Δι-Ημερίδα για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Περιστερίου.  

Πραγματοποιήθηκαν τρία βιωματικά εργαστήρια στις αίθουσες της Βιβλιοθήκης (Αρχείου – Αναγνωστηρίου, Συνεδρίων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών).

  • Στο πρώτο εργαστήριο με θέμα  «Ο υποστηρικτικός ρόλος της οικογένειας και του σχολείου», οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν την σημασία της οικογένειας και του σχολείου στη χάραξη σταδιοδρομίας και στην πορεία της ζωής του νέου. Την επιμέλεια του εργαστηρίου είχαν η κ. Αντιγόνη Κατσάρα Εργασιακή Ψυχολόγος και Επαγγελματική Σύμβουλος, MSc, Εξωτερική Συνεργάτης του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η κ. Πετρίτση Κ. Εκπαιδευτικός ΠΕ02 από το 12ο Γυμνάσιο.

 

  • Στο δεύτερο εργαστήριο με θέμα: «Βοηθώντας τον Οδυσσέα να φτάσει στην Ιθάκη»,  έγινε αναπαράσταση σε δρώμενο απόσπασμα της Οδύσσειας του Ομήρου με την αξιοποίηση της Τεχνολογίας. Επιπλέον έγινε σχεδιασμός μαζί με άλλες προσεγγίσεις των μύθων στην εκπαιδευτική πράξη με την οπτική του ΣΕΠ. Η επανάγνωση των μύθων μπορεί να βοηθήσει στη στοχοθεσία και στις επιλογές του νέου.  Την επιμέλεια του εργαστηρίου είχαν η κ. Μπιλανάκη Ελευθερία Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π Περιστερίου και η κ. Πέτρουλα Μ. Εκπαιδευτικός από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης.

 

  • Στο τρίτο εργαστήριο με θέμα: «Κριτική πρόσληψη πληροφορίας και λήψη απόφασης»,  μάθαμε την χρήση και την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Ενημερωθήκαμε για τις δυνατότητες ηλεκτρονικής τάξης e class ως εκπαιδευτικό εργαλείο και χρησιμοποιήσαμε τις Ασκήσεις ΣΕΠ «ποιος κάνει τι» καθώς και της παρουσίασης των σχολών και των επαγγελμάτων από τον Ιστότοπο του ΚΕ.ΣΥ.Π. Περιστερίου με σκοπό την αφήγηση ιστορίας με χρήση ΤΠΕ, καθώς και της χρήσης επιλεγμένων ιστότοπων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Την επιμέλεια του Εργαστηρίου είχαν η κ. Χαριτοπούλου Ε. Εκπαιδευτικός ΠΕ19 από το 3ο ΕΠΑΛ, ο κ. Σιδηρόπουλος Γιάννης Εκπαιδευτικός ΠΕ19 από το 3ο ΕΠΑΛ και ο κ. Γαρδελάκος Γ. MSc Πληροφοριακά Συστήματα, Πληροφορική ΕΥΔΑΠ και Υπεύθυνος της Κοινωνικής  Σχολής Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.