Τελευταία Νέα

Αρχική

α) Αρτηριοσκλήρυνση και επιπτώσεις β) Ανεύρυσμα

 Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Περιστερίου

Την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε η διάλεξη από τον Δρ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντή της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και Αγγειοχειρουργό Γεώργιο Κούστα MD.PhD με θέμα:

"α) Αρτηριοσκλήρυνση και επιπτώσεις β) Ανεύρυσμα"